Välkommen

Välkommen till www.gummanshealing.n.nu.

Jag har flyttat och arbetar nu främst i Värnamo kommun då jag ger healing.

Jag ger självklart också distanshealing!

Jag ger gratis distanshealing två kvällar i veckan. Jag finns i Värnamo kommun och jag gör hembesök om du inte bor alltför långt ifrån. Ta kontakt via mejl eller kontaktformuläret.

 

Länkar

Stjärnmänniskor

Det finns mängder av information om stjärnmänniskor, starpeople, indigo och kristallmänniskor på nätet. Här kommer jag att ge min syn på och mina kunskaper om fenomenet "stjärnmänniskor".

För att förstå och kunna tro på begreppet stjärnmänniskor eller stjärnfolk så bör man känna till reinkarnationsläran och vara öppen för tanken att det kan finnas liv på andra planeter.

Från början var vi alla stjärnmänniskor. Vi var alla fria själar som kunde resa runt i universum och välja vilken planet vi ville inkarnera på. De flesta har en hemplanet där man helst lever. Vi väljer även planet och livsomständigheter utifrån vilken andlig mognad vi har.

Det har funnits mänskligt liv på den här planeten mycket längre tid än vad forskarna tror. Det har varit svårt att få fram en genetiskt stark ras som kunde klara de svåra förhållandena på jorden. Vissa raser har dött ut och ersatts av andra. De rasersom nu finns på jorden har sin härkomst från olika platser i universum, därför ser vi olika ut.

De mänskliga raserna kommer varken från Adam och Eva eller från aporna. Våra kroppar är helt enkelt framavlade av mindre empatiska raser som använde människor som slavar. Att människan i alla tider har förslavat varandra är alltså inte konstigt alls. Det är ett inlärt beteende. Då de utomjordiska härskarna drog sig tillbaka och lämnade människan att utvecklas som fria individer blev deras sätt att härska och kontrollera människor kvar. De har haft ett enormt inflytande och stor makt över mänsligheten och har fortfarande så idag även om vi nu vaknar upp och börjar ifrågasätta saker som t ex religionernas betydelse. Människan har varnats för falska profeter av de falska profeterna.

Människor har skapat civilisationer som har varit högt tekniskt avancerade flera gånger. Jorden är en dagisplanet där människor har haft en låg andlig utveckling. Det har inneburit att intelligensen har använts ansvarslöst, hjärtat har inte riktigt funnits med då människor har byggt sina samhällen och avancerat tekniskt.

Resultatet har blivit att människan har plundrat jorden och förstört istället för att ta hand om den. Gång på gång har jorden blivit trött på att misshandlas, civilisationer har utplånats av naturkatastrofer och av människans egen dumhet.

För flera tusen år sedan fanns det en civilisation på jorden som var mer högteknologisk än vad den är idag. På den tiden fanns det en man vid namn Abraham som kan ses som den tides Einstein. Abraham råkade orsaka en atomexplosion som var så häftig att stora delar av livet på jorden förstördes. De som överlevde och kunde fortsätta att fortplanta sig och starta en ny civilisation kom att kallas "Abrahams barn"..

Exposionen varså kraftig att jorden sattes litegrann ur kurs, och är så fortfarande idag. Det här fick en förödande konsekvens. Normalt sett så ska man kunna leva ett liv på en planet, dö och komma upp i ett högre frekvensfält - andevärlden, där man sedan tillsammans med sina vägledare går igenom sitt liv steg för steg. Genom att se sina misstag ångra sig och ta lärdom löser man sin karma och kan sedan välja att födas på en annan planet om man vill. 

På grund av att jorden är satt ur sin bana hände det något som gjorde att man inte längre kan lösa sin karma i andevärlden. För att lösa karman måste man tillbaka till jorden och lösa karman i nästa liv. Det hör till spelets regler att vi föds till ett jordiskt liv utan att minnas vilka vi är eller vad som har hänt oss i tidigare liv. Det gör det nästan omöjligt att lösa sin karma, oftast drar man istället på sig mer dålig karma. På så vis har jorden blivit en fälla för alla själar som kommer hit. 

De som ändå har lyckats med detta når det tillstånd som Buddisterna kallar "upplysning". Efter det är man åter fri att vandra vidare i universum. Men många upplysta själar har istället valt att fortsätta återfödas på jorden för att försöka hjälpa resten av mänskligheten "över tröskeln". Dalai lama är ett välkänt exempel.

(Individer som är högt andligt utvecklade har ofta färger av indigo eller kristallvit i sin aura, därför kallar man många av dagens barn för t.ex. indigobarn).

Jorden vill höja sin frekvens för att komma upp i ett högre frekvensområde, vidareutvecklas helt enkelt. För att lyckas med det är det nödvändigt att även mänskligheten höjer sin frekvens, vilket sker genom andlig mognad. Annars är risken stor att jorden försöker skaka av sig sina löss för hon är trött på att bli missbrukad och skövlad.

Här kommer vi stjärnmänniskor in i bilden. Det har i alla tider funnits stjärnmänniskor här men nu är vi fler än någonsin. Visa själar med en högre andlig utveckling kommer hit för att hjälpa till. Många av oss arbetar i ljusets tjänst med att hjälpa mänskligheten eller djur natur och miljö. Men många arbetar på fabriker, matbutiker eller är kanske arbetslösa. Det som är viktigt är att vi är här. Vi undervisar er "jordlingar" på olika sätt som får er att utvecklas snabbare.

Slår du an flera stämgafflar med olika tonarter så kommer de med de lägre tonaterna att anpassa sig till den stämgaffel som har högst frekvens. På så vis funkar vi stjärnmänniskor - genom vår blotta närvaro hjälper vi jorden och mänskligheten att höja sin frekvens.

Jag kom hit första gången under sjuttonhundratalet. Redan då hade uppstigningen börjat. Jag gjorde mycket gott men drog även på mig dålig karma, vilket gjorde att jag som så många andra blev fast här. Jag lever nu mitt fjärde liv på den här planeten och det är först i detta liv jag har kommit att minnas mina tidigare liv, vem jag är och varför jag är här. Genom att komma hit hjälper jag även min hemplanet att bättra på sin karma eftersom vi har varit inblandade i mänsklighetens utveckling på ett negativt vis för mycket längesedan.

Jag hoppas jag kan lösa min karma i detta liv. Jag tror att det finns en god chans att mänskligheten och jorden klarar uppstigningen tillsammans. Om det sker så kommer de själar som fortfarande inte är mogna att höja sin frekvens att få fortsätta inkarnera på en planet med liknande förutsättningar som jorden där de får mogna i lugn och ro. Just nu är det väldigt svårt för dessa själar att leva på jorden.

Dagens stjärnbarn

Jag vill skriva lite kort om våra barn och unga. Det finns en föreställning om att alla barn som fötts efter 1997 skulle vara stjärnbarn. Det skulle i så fall ha inneburit att dem vi vill hjälpa - de själar som inkarnerat här i tusentals år skulle hindras från att komma hit. Så är det självfallet inte. Hur skulle vi då kunna undervisa, hela och vägleda er?

Det finns även en föreställning om att alla stjärnmänniskor är mycket högt andligt utvecklade och att alla är goda. Även detta är fel. Jag kommer från Sirius. De flesta av oss stjärnmänniskor kommer från Sirius eller Plejaderna. Våra civilisationer är lite mer avancerade än mänsklighetens och vi har överlag (det finns individuella variationer precis som här) har vi en andlig mognad och kunskap om universum som är lite högre än mänsklighetens men även våra folk är under utveckling och lever i en värld präglad av karma.

Tyvärr är det också så att det finns raser som är väldigt negativa. De har outvecklade, eller saknar helt hjärtchakran och är inte förmögna att känna kärlek eller empati. Många människor vittnar om att de blivit bortförda, paralyserade och utsatta för plågsamma expriment. Varelserna som utsatt dem för detta kallas "de grå". De ser egentligen inte ut som de visar sig. De bär masker och dräkter för att se mer skrämmande ut. Det här är exempel på en negativ ras utan hjärta men med hög intelligens.

Även dessa negativa varelser har lärt sig hur man inkarnerar i en mänsklig kropp. Det finns alltså bland oss onda stjärnmänniskor som kommit hit för att förstöra, skapa krig och försöka få mänskligheten att misslyckas med att rädda jorden och gå upp i en högre frekvens. 

Du som trott på att alla födda efter 1997 är stjärnmänniskor har kanske mött unga individer som känts allt annat än goda. Kanske har du då kliat dig i huvudet och funderat över om personen mår dåligt eller är förvirrad, att det är därför hen beter sig på detta vis. Förvirrade stjärnbarn som ännu inte minns vilka de är och som drabbas hårt av jordens tunga energier och andra människors ondska kan bete sig oempatiskt, till och med våldsamt. Men det troligaste är att individen framför dig inte alls är ett stjärnbarn, eller så kan det vara ett negativt stjärnbarn.

Lita alltid på din maglänsla! Var inte naiv.

Min lärare Solkarina Hammare lägger regelbundet ut föreläsningar, meditationer och övningar på youtube. Där finns en föreläsning om utomjordisk aktivitet som är väldigt informativ för den som vill veta mer.