Välkommen

Välkommen till www.gummanshealing.n.nu.

Jag gör hembesök i Värnamos och Gislaveds kommun.

Länkar

Olika Healingformer

 

Under mina år som healer har jag ofta fått frågan vad det är för skillnad mellan olika former av energihealing? Mitt svar är att egentligen finns det ingen skillnad. Man arbetar på lika olika sätt och fokuserar ibland även på olika saker.

En del healing fokuserar mest på att göra förändringar eller återställanden i en persons "blåkopia". Det innebär att man ser de energier som flödar i en persons samtliga kroppar (förutom vår fysiska kropp så har vi även en eterkropp som är genomsyrad med energikanaler) och healern kan se hur vår ursprungliga energikropp ser ut. Man arbetar sedan med att återställa kroppen till hur den ursprungligen var tänkt att fungera.

Andra arbetar mycket med själen. I schamansk healing är det vanligt att man arbetar med människans själ eller "högsta jag". Inre resor och kontakt med totemdjur m.m. kan stärka och hela en människa.

Vissa tekniker syftar till att rena vår eterkropp och alla våra energikanaler. Många tekniker går liksom Reiki ut på att lösa upp blockeringar i våra kroppar så att energin kan flöda fritt igen.

I alla former av energihealing tillför healern ny högfrekvent energi in i patientens samtliga kroppar. Denna energi kommer inte från healern själv utan från olika källor i universum. Energin går sedan via healern till patienten/klienten.

 

På senare år har flera nya healingtekniker utvecklats. Många healers upplever att vi nu arbetar med betydligt mer högfrekventa energier än tidigare. Vissa healingtekniker utger sig för att arbeta med nya, unika energier som ger en mer kraftfull healing.

Det som händer är att jorden och mänskligheten håller på att höja sin frekvens (något som ibland kallas för uppstigningen). I och med detta har vi nu blivit mer mottagliga för högre frekvenser och behöver allt mer högfrekvent energi för att helas och utvecklas. Det spelar egentligen ingen roll vilken form av healing du får eller ger. Just du kommer att få vad just du behöver och är mogen för.

Energierna som kommer nu är uråldriga men nya för jorden. De tekniker som används då man helar är också gamla men en del av dem har dammats av och getts nya namn. Det är helt i sin ordning.

Men det är inte så att en ny högfrekvent energi har kommit till en utvald person som sedan har i uppgift att sprida energin vidare! Om någon påstår det - spring åt andra hållet. Om en kurs i en viss healingteknik kostar väldigt mycket - spring!

Lita på dina instinkter. Om du tror att du kan ge healing så kan du det. Kurser är inte nödvändiga men det kan vara ett roligt sätt att få utvecklas och testa sin förmåga tillsammans med andra.

Jorden vill utvecklas och träda in i ett nytt frekvensområde därför kommer dessa nya energier just nu.